Ai là triệu phú 2018

Bạn có muốn trở thành một Carpenter- người từng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng thức tế “Who is a Millionaire?” . Đã trả lời hết tất cả các câu hỏi và trở thành một triệu phú. Trò chơi này sẽ dành cho những bạn muốn kiểm tra IQ của bản thân.